MÄÄRÄAIKAISKATSASTUKSET (enintään 3500 kg)
 
henkilö- ja pakettiautot / / 59 €
Jälkitarkastus 30 €
Muualta tulevat jälkitarkastukset vähintään hinnaston mukainen  
Ympäristöhaittojen tarkistukset  
Ympäristöhaittojen tarkastus sisältäen OBD mittauksen 30 €
OBD mittaus erikseen tehtynä 30 €